Prednášky: Trvalkové záhony, extenzívne trávne porasty. Strešné záhrady, vertikálna zeleň.

Dátum
Čas
Miesto
Pekná záhrada, Bolešov 1038, 01853 Bolešov
Cena

Popis kurzu

Pozývame Vás na sériu poldenných prednášok v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, ktorý ich podporil v rámci grantu Zelené oči. Zameriame sa na reprezentatívne priestranstvá v obciach, na použitie trvaliek v rámci verejnej zelene. V druhej prednáške si vysvetlíme prečo je vhodné ploché strechy riešiť ako zelené. Ich rozdelenie, výhody pre súčasnosť ako aj praktické rady.

Ďalšie pripravované kurzy

No data was found
Návrat hore